Przede wszystkim bezpieczeństwo – technika poduszek powietrznych firmy Fischer & Kaufmann

Technika poduszek powietrznych wyposażona w nasze elementy firmy FIUKA jest od wielu lat niezbędną częścią koncepcji bezpieczeństwa biernego w przemyśle samochodów osobowych. Pojazdy wszelkich klas wyposażone w poduszki powietrzne, które zawierają nasze części, to najwyższy poziom bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości.

Elementy do układów poduszek powietrznych – w ponad 100 typach pojazdów są stałą wielkością 

Aspekty bezpieczeństwa odgrywają w mobilności wiodącą rolę. Bezpieczeństwo w układach poduszek powietrznych bazuje przy tym na takich parametrach jak niezawodność poszczególnych detali i składników. Dotyczy to w równym stopniu samochodu małolitrażowego poprzez klasę średnią aż do pojazdów klasy luksusowej. Do precyzji jesteśmy w FIUKA zobowiązani nie tylko w zakresie poduszek powietrznych, lecz we wszystkich segmentach produkcji w naszej firmie. Z tego też powodu przerabiamy w naszych obrabianych plastycznie elementach o wysokiej dokładności dla poduszek powietrznych np. materiały o podwyższonej wytrzymałości zgodnie ze specyfikacją klienta. Spełniają one najwyższe wymagania, jakie są stawiane i żądane w zakresie systemów biernego bezpieczeństwa. 

Jednak jak możliwe jest u nas w firmie FIUKA zapewnienie żądanej od Państwa precyzji? W technologii obróbki plastycznej na zimno pracujemy w naszej firmie na automatach do obróbki plastycznej, które dla szczególnych wymagań elementów w układach poduszek powietrznych działają na materiały o wysokiej wytrzymałości siłami tłoczenia od 315 ton do 400 ton (przy maksymalnie możliwych 1600 tonach). W ten sposób i za pomocą właściwych narzędzi gwarantujemy absolutną precyzję i dokładność pasowania składników. Zadane naprężenia powierzchniowe modułów, składników i części uzyskujemy w FIUKA za pomocą specjalnych metod czyszczenia zawierających ponowne natłuszczenie. 

Elementy do modułów poduszek powietrznych – Bezpieczeństwo ma swoje imię

Układy biernego bezpieczeństwa poduszek powietrznych, dla których dostarczane są elementy z naszej firmy, znajdują zastosowanie poduszkach powietrznych dla kierowcy i pasażera. Najwyższe standardy bezpieczeństwa to dla nas nie koncepcja marketingowa, lecz żywa rzeczywistość w naszych elementach, dlatego przeprowadzana jest zautomatyzowana oraz wizualna kontrola 100 % wszystkich części według uprzednio zdefiniowanych parametrów.   

Segmenty układów poduszek powietrznych – co jest ważne? 

Każda część wyprodukowana w naszej firmie zbudowana jest tak, aby spełniać precyzyjnie swoje zadanie przez cały okres żywotności pojazdu. Nasze części wmontowane do modułów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zapewniają, że poduszka, worek ochronny otwiera się w ciągu milisekund – z chwilą, gdy rozpoznane zostanie wywołujące je uderzenie. Tutaj pewne współdziałanie wszystkich elementów ma największe znaczenie. Elementy ze stali o podwyższonej wytrzymałości dają pewność zadziałania dla dna komory zapłonu, dyfuzora, zamknięcia i kołnierzy.   
Dlaczego części ze stali o podwyższonej wytrzymałości? Każda pojedyncza część z naszej firmy musi przy odpaleniu poduszki powietrznej wytrzymać pełne ciśnienie wybuchu bez uszkodzenia. 

Elementy do układu poduszek powietrznych FIUKA – nic nie pozostawiamy przypadkowi 

Każda z naszych części wykonana jest tak, aby wytrzymała cały okres użytkowania pojazdu – i to w pełnej sprawności działania. W zakresie biernego bezpieczeństwa nie jesteśmy gotowi do jakichkolwiek kompromisów, jeśli chodzi o dokładność, sprawność działania i trwałość. Każda z naszych części ma zadane wymiary i opuszcza naszą firmę tylko wtedy, kiedy została sprawdzona w 100%. W ten sposób gwarantujemy Państwu nienaganną sprawność w tym momencie, w którym jest ona potrzebna w pojeździe w ramach biernego bezpieczeństwa.