OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SKRÓCIE

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe uwagi stanowią krótki przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają zidentyfikować Państwa jako osobę fizyczną. Szczegółowe informacje na temat stosowanej przez nas ochrony danych osobowych znaleźć można w zamieszczonym poniżej oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych osobowych na tej stronie odbywa się przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w impressum niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Z jednej strony dane osobowe zbierane są w momencie, kiedy Państwa nam je przekazują. Mogą to być przykładowo dane, które podają Państwo na formularzu kontaktowym.
Inne dane odczytywane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Odbywa się to automatycznie przy wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Część danych osobowych odczytywana jest w celu zapewnienia bezbłędnego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być użyte do prowadzenia analiz aktywności użytkowników strony.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania przez nas danych osobowych należących do Państwa. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia (tzw. bycia zapomnianym) tych danych. W przypadku pytań związanych z tym tematem lub innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod wskazanym w impressum adresem. Poza tym przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzoru.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I NARZĘDZIA PODMIOTÓW TRZECICH

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej Państwa preferencje korzystania ze strony mogą zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza sposobu użytkowania strony przez Państwo jest zazwyczaj anonimowa; oznacza to, że analizy tej nie można powiązać bezpośrednio z Państwa osobą. Macie Państwo prawo sprzeciwić się przeprowadzeniu takiej analizy lub zapobiec jej nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
Macie Państwo prawo sprzeciwić się przeprowadzeniu takiej analizy. O możliwościach wniesienia sprzeciwu informujemy w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. INFORMACJE OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają zidentyfikować Państwa jako osobę fizyczną. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób się to odbywa i do czego służy.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas korzystania z poczty elektronicznej) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa

INFORMACJA DOTYCZĄCA JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej jest firma:

Fischer & Kaufmann GmbH & Co. KG
Am Steinwerk 7
57413 Finnentrop

Telefon: +49 (0) 2721 / 519-0
Email: info@fiuka.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wiele procesów przetwarzania danych możliwych jest tylko za Państwa wyraźną zgodą. Wyrażoną uprzednio zgodę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy poinformować nas o tym wysyłając do nas e-mail w dowolnej formie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych osobowych do momentu jej cofnięcia.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych osobowych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w przypadku wykonalności technicznej takiego transferu.

SZYFROWANIE SSL LUB TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako do operatora strony, stosujemy na tej stronie szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że adres strony w przeglądarce zmienia się z "http://" na https://, a obok powinna znajdować się ikona zamkniętej kłódki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

3. PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WYMAGANY USTAWOWO PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Pełnomocnikiem do spraw ochron danych osobistych w naszej firmie jest:

Karsten Kunde (VIA Consult GmbH & Co. KG)
Martinstraße 25
57462 Olpe / Biggesee

Telefon: +49 (0) 2761 / 83668-19
E-Mail: k.kunde@via-consult.de

4. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Służą do tego, aby nasza oferta była dla użytkowników bardziej przyjazna, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookie sesyjne". W momencie zakończenia Państwa wizyty (sesji) zostaną one automatycznie usunięte. Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, gdy je Państwo usuną. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Państwo mogą skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o wstawianiu plików cookie i mogli wtedy zezwolić na to tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych typowych przypadkach lub generalnie wykluczyć akceptację plików cookie, lub aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie przy zamknięciu przeglądarki. Wykluczenie możliwości używania plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych żądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka zakupowego), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (niemiecki odpowiednik RODO). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy Państwa preferencji korzystania ze strony) są przechowywane, będą one oddzielnie omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

PLIKI DZIENNIKA SERWERA

Dostawca usług internetowych automatycznie pobiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • odsyłacz URL
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas zapytania serwerowego
  • adres IP

Nie dokonuje się połączenie tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6, ustęp 1, lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych celem realizacji umowy lub podjęcia działań przedumownych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

W przypadku przesłania przez Państwa do nas zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi, będą przechowywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Bez Państwa zgody dane te nie zostaną nigdzie przekazane.

Opracowywanie podanych na formularzu kontaktowym danych następuje tym samym wyłącznie w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Wyrażoną uprzednio zgodę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy poinformować nas o tym wysyłając do nas e-mail w dowolnej formie. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonywanych do momentu cofnięcia zgody.

Dane wprowadzone przez Państwa do formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na ich przechowywanie lub gdy cel ich przechowywania nie jest już aktualny (np. po zakończonym opracowaniu Państwa zapytania). Nie narusza to obowiązujących przepisów ustawowych dotyczących w szczególności terminów przechowywania.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I REKLAMA

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje zebrane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zapisywanie plików cookie Google Analytics następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu zoptymalizowania swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonymizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonymizacji adresu IP. Dzięki temu Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta podane mu informacje do oceny Państwa preferencji korzystania z tej strony internetowej, do sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na tych stronach oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Przesłany przez Państwa przeglądarkę dla potrzeb Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarkowa

Wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki mogą Państwo nie dopuścić do przechowywania cookies. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe. Państwo mogą poza tym uniemożliwić pobieranie przez Google zebranych przez cookies i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej danych (włącznie z Państwa adresem IP), jak również ich przetwarzanie pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Państwo mogą zablokować gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy odsyłacz. Zainstalowana zostanie opcja rezygnacji z ciasteczek (Opt-Out), która uniemożliwi zbieranie Państwa danych osobowych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Google Analytics jest wyłączony Google Analytics ist deaktiviert Jetzt aktivieren.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zlecenie przetwarzania danych osobowych

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych osobowych na zlecenie i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych podczas korzystania z serwisu Google Analytics.

6. WTYCZKI I NARZĘDZIA

CZCIONKI GOOGLE WEB FONTS

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.