Oferty pracy oraz Kariera

PERSPEKTYWY. ZAPEWNIENIE. PRZYSZŁOŚĆ.

Zadowolenie naszych pracowników leży nam na sercu. Dlatego też proponujemy im długotrwałe i pewne miejsca pracy przy zapewnieniu optymalnych i uczciwych warunków pracy. Wysoka identyfikacja naszych pracowników z przedsiębiorstwem jest nam bardzo ważna.

Fischer & Kaufmann jako przedsiębiorstwo rodzinne średniej wielkości wyróżniają proste struktury, krótkie drogi podejmowania decyzji a także znakomita atmosfera pracy uwarunkowana osobistą znajomością pracowników. Utrzymujemy względem samych siebie a także względem naszych klientów i dostawców pełne szacunku, suwerenne kontakty. Dla osiągnięcia wspólnego sukcesu stawiamy na zaufanie, jasność oraz wydajną pracę zespołową.

Znajomość specyficznie fachowej metodologii oraz materii a także ich właściwe zastosowanie przekazujemy naszym pracownikom za pomocą wewnętrznych szkoleń, eksternicznego doskonalenia zawodowego a także kursów. Poprzez ciągłe poszerzanie wiedzy nasi pracownicy pogłębiają Know-how w zakresie branżowym, technologicznym oraz zastosowań.